Belastingsvoordeel zonnepanelen

Vanaf aanslagjaar 2013, dus voor investeringen in het jaar 2012, wordt het belastingsvoordeel voor zonnepanelen afgeschaft. Deze nieuwe maatregel heeft een grote invloed, want het effect is dat de terugverdientijd van zonnepanelen stijgt.

Voorheen was dat zo’n 6 à 7 jaar terwijl men nu toch wel op 9 à 10 jaar moet rekenen. Bovendien wordt het wegvallen van het belastingsvoordeel voor zonnepanelen niet door de Vlaamse overheid gecompenseerd. Dat betekent dus een grotere financiële last voor de consument.

Prijs zonnepanelen

Toch is de investering in zonnepanelen nog steeds de moeite waard; al is het alleen al voor uw het milieu. Maar ook financieel gezien is overstappen op zonne-energie nog steeds de moeite waard.

De subsidies van de Vlaamse overheid en de gemeentesubsidies in diverse gemeenten blijven voorlopig namelijk wel bestaan, zij het in mindere mate. Daarbij komt dat de prijs van zonnepanelen de laatste jaren wel gezakt is. Hoe zit het nu precies met de subsidies voor zonnepanelen?

Subsidies zonnepanelen

De plaatsing van zonnepanelen wordt in Vlaanderen financieel aangemoedigd door het verstrekken van groenstroomcertificaten. Vanaf 2013 krijgt u 22,6 euro/1000Kwh opgewekte elektriciteit.

Daarnaast krijgt u in een groot aantal gemeenten ook nog eens een extra premie als u zonnepanelen plaatst. Op de website van het Vlaams Energie Agentschap kunt u via de subsidiemodule per postcode opzoeken welke premies er in uw gemeente gegeven.
Deel deze pagina: